Etrüskler Türk Müydü

Yazar(lar)

Kategori(ler)

Yayınevi

Kırık link ya da bozuk dosya mı var?

Açıklama

Araştırmalarımda, tarihin her devrinde anavatanlarından çıkarak, yeni vatanlar bulmak için mesafeleri hiçe saymış olan eski Türkler ile Etrüskler arasındaki benzerlik dikkatimi çekti ve Etrüsklerin Türk olduklarına dair kanaatim her gün biraz daha kuvvetlendi. Bu kanaat bende yer ettikçe ve kendime göre mühim saydığım ipuçları elime geçtikçe, bunları Batı ilim dünyasına tanıtmanın bir ilmî ve millî vazife olduğunu düşündüm. Bu düşüncenin etkisiyle Fransızca olarak bir kitap yazmaya başladım. Tabiîdir ki, bu kitabın tamamlanması zaman isteyecek, yayınlanması da belki ancak beş-on sene sonra mümkün olabilecekti.

Etrüsklerin Türklüğü ve bunu ispat eden deliller bana o derece aşikâr görünüyordu ki, bu ilmî gerçeği bir başkası benden evvel davranıp açıklar korkusuyla delillerimden bazılarını bir an evvel ortaya koymak ihtiyacı duydum. İşte, bu şartlar altında, 1970yılında, Roma Arkeoloji Enstitüsü’nde bir konferans verdim. Konferans metnini bir sene sonra “Les Etrusques étaient-ils des Turcs?” adıyla aynen bastırdım. Bu defa, metnin Türkçeye tercümesini burada sunmaktayım.