Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği

Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği kapağı

Yazar(lar)

Kategori(ler)

Yayınevi

Kırık link ya da bozuk dosya mı var?

Açıklama

Elinizde tutmakta olduğunuz bu kitap geç kalmış bir çalışmadır. Birincisi, Türk dış politikası literatürü açısından bu yönde yapılan çalışmaların hem kapsam hem de sayı itibariyle oldukça sınırlı oluşunun ve uzun yıllar literatürde bu tür konuların bir “siyasi tarih anlatısı” olmaktan öteye gitmeyen bir düzeyde ele alınmasının doğurduğu bir geç kalmışlıktır. İkincisi, genç bir araştırmacı olarak bu çalışmayı hem Türk dış politikası literatürüne ve hem de konuyla ilgilenen herkese kazandırmak noktasında yaşadığım/yaşamakta olduğum maddi güçlüklerden kaynaklanan bir geç kalmışlıktır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın kitaplaştırılması sürecinde yaşanılan zorluklar, Türkiye’de sosyal bilimler alanında üretilen makro ölçekli çalışmaların daha fazla okuyucu kitlesine ulaşabilmesi konusunda araştırmacılara sağlanan olanakların/kolaylıkların yeterli düzeyde olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur.