Tanrının Askerleri 4

Tanrının Askerleri 4 kapağı

Yazar(lar)

Kategori(ler)

Yayınevi

Kırık link ya da bozuk dosya mı var?

Açıklama

Türkler Araplarla, İslamiyet'in ilk yarım asrı içinde askeri güç olarak tanışıp karışmışlar. Muaviye; Hilafeti (veya saltanatı 661-679) zamanında cesur ve cengaver Türklerden yoğun biçimde istifade etmişti. Hilafet merkezi olan Şam'da Türk askerlerin yekûnu 18-20 bin civarındaydı. Türkler halife olmuyorlar, fakat halifenin en yakınında bulunup, gerekli durumlarda onu yönlendirebiliyorlardı. Semerkand bir süre Türkleri barındırdı. Arap - İslam Orduları'nın hızlı yıllarında Emevilerin eline geçti... Cengiz Han rüzgarı değdiğinde 1220 şehir harabe oldu...