Kur'an Ansiklopedisi

Kur'an Ansiklopedisi kapağı

Yazar(lar)

Kategori(ler)

Yayınevi

Kırık link ya da bozuk dosya mı var?

Açıklama

Uzun zamandan beri Kur'ân'ın getirdiği dinî ve evrensel prensiplerin, katmalardan arındırılarak, sade bir Türkçe ile halkımıza sunulması gerekiyordu. Yüce "Kur'ân'ın Çağdaş Tefsîri" adlı eserimizin tamamlanmasının ardından, A'dan Z'ye bütün Kur'ân konularını içeren kapsamlı bir eser hazırlama zorunluluğunu hissediyorduk. Bu, öyle bir eser olmalıydı ki okuyucu, Kur'an'ın içerdiği konular hakkında, başka bir kitaba muhtac olmadan doyurucu bilgi sahibi olacak ve böylece Kur'ân'ın getirdiği İslâmı tam anlamıyla öğrenmiş bulunacaktı. Gerçi 'Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsîri', Kur'ân âyetlerini sade bir üslûb ve bilimsel bir metotla okuyanlara sunuyordu ama herhangi bir konu hakkında yeterli bilgi sahibi olabilmek için 12 cildi karıştırmak gerekiyordu. Çünkü çeşitli konular, Kur'ân'ın çeşitli sûrelerine serpiştirilmiş vaziyettedir. Bir tek konunun bütün boyutlarını öğrenmek için bütün Tefsîri gözden geçirmek gerekir. Buna da herkesin vakti olmaz. Bundan dolayı Kur'ân'ın çeşitli konularını, alfabetik bir sıra ile inceleyen bir esere ihtiyaç vardı. Tefsîri okuyan bir bilim adamı da böyle bir eserin yazılmasına ihtiyaç bulunduğunu bize hatırlatmış: "Acaba bu Tefsîri, konularına göre yeniden yazamaz mısınız? O zaman Kur'ân üzerinde araştırma yapacaklar için büyük bir kolaylık sağlamış ve böylece çok büyük bir hizmet gerçekleştirmiş olursunuz." demişti. İşte bu ihtiyacı karşılamak ve bu alanda bir boşluğu daha doldurmak üzere, Arapça "et-Tefsîru'l-mavdû'î" denilen konulu Kur'ân Tefsirine başlamış bulunmaktayız. Kur'ân'da konuların ele alınıp açılımı bakımından sûre ve âyetlerin iniş tarihi, yani nüzûl sırası çok önemlidir. Çünkü Kur'ân, önce bir konuya kısa işaretler yapar, bu vecîz ifadeler veya işâretler, daha sonra inen sûrelerde değişik söylemlerle açılım gösterir. Bu tesbit edildiği takdirde Kur'ân düşüncesinin gelişme seyri daha iyi anlaşılır ve Mesajın ruhunu, doğrultusunu, temel amacını daha iyi kavramak mümkün olur. İşte bu amaca ulaşabilmek için âyetleri, sûrelerin iniş sırasına göre düzenleyip açıklamaya çalıştık. Allah'ın izniyle, 30 cilt olarak planladığımız "Kur'ân Ansiklopedisi" adlı eserimizin 27 cildi basılmış olup 3'ü de baskıdadır. "Kur'ân'da Evlenme ve Boşanma", "Kur'ân'da Semantik", "Kur'ân'da Hz. Mûsâ", "Yusuf Kıssası" vb. gibi alanlarda spesifik konu tefsiri sayılabilecek eserler yazılmıştır. Ama başından sonuna bütün Kur'ân konularını işleyen ansiklopedik bir tefsîr, bugüne dek yazılmamıştır. Bu bakımdan bu ansiklopedik Tefsîrimizin bir örneği yoktur. Tarihte ilk defa bu eseri yazmayı bize ilhâm ve lütfeden yüce Allah'a binlerce hamd-ü senâ, Kur'ân'ın mübelliği olan Elçisine salât ve selâm olsun. Ana maddeler, yaklaşık 1200'ü bulmaktadır. Tâlî maddelerle birlikte Ansiklopedi'nin içerdiği madde sayısı 2000'i geçer. Kur'ân Ansiklopedisi, İslâmın temeli olan Kur'ân'ın temel konularını inceleyip İslâmı ana kaynağından doğru ve derinlikli öğrenmek isteyen herkes için vazgeçilmez, eşsiz ve tamamen özgün bir eserdir.